UAB : Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica

Resum