UAB : Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial

Resum