Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 40 36 37 99% 3% 35 100%
16-17 40 38 39 99% 0% 35 100%
17-18 44 44 49 98% 0% 43 99%
18-19 80 79 84 98% 0% 78 99%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.