Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 40 28 29 95% 11% 20 100%
16-17 40 29 34 97% 7% 27 98%
17-18 36 24 30 95% 8% 21 98%
18-19 35 15 21 96% 0% 14 99%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.