Resum

Nota de tall juny

  • Direcció hotelera

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
13-14 90 74 81 95,38% 81 84,82% 0 ND
14-15 120 94 118 97,56% 190 91,22% 20 100%
15-16 90 78 81 97,33% 246 88,59% 20 100%
16-17 90 64 63 98,33% 268 90,87% 58 100%
17-18 90 58 60 93,22% 247 88,45% 61 96%
18-19 90 55 53 84,91% 215 88,7% 49 96%