Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 117
De 5 a <6 95
De 7 a <8 92
De 8 a <9 48
De 9 a <10 25
De 10 a <11 11
Sense informar 8
De 11 a <12 5
De 12 a <13 2
Total 403