Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
13-14 4.704 81 58,074
14-15 15.105 190 79,5
15-16 17.247 246 70,11
16-17 17.937 268 66,929
17-18 14.703 247 59,526
18-19 12.162 215 56,567