Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 90 74 81 95,38%
14-15 120 94 118 97,56%
15-16 90 78 81 97,33%
16-17 90 64 63 98,33%
17-18 90 58 60 93,22%
18-19 90 55 ND ND

Nota de tall juny

  • Direcció hotelera

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11
  • De 11 a <12
  • De 12 a <13

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 77
Diplomat, llicenciat 16
Univ. Batx. / COU 12
FP2, CFGS 7
Univ. FP2 / CFGS 3
Altres accessos 2
Més grans de 25 anys 1
Total 118