Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 25 25 28 96% 12% 6 100%
16-17 25 25 31 92% 4% 16 99%
17-18 27 25 36 94% 4% 20 96%
18-19 40 36 51 86% 0% 12 88%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.