Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 20 23 23 96% 4% 20 100%
16-17 20 21 23 93% 5% 19 97%
17-18 22 18 21 92% 0% 17 97%
18-19 20 23 27 91% 0% 19 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.