Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
10-11 0 0 0 0% 4% 0 0%
11-12 0 0 0 0% 4% 0 0%
12-13 0 26 27 98% 0% 24 98%
13-14 25 27 30 99% 0% 29 99%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.