Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 397
FP2, CFGS 31
Univ. Batx. / COU 25
Altres accessos 19
Més grans de 25 anys 12
Diplomat, llicenciat 11
Univ. FP2 / CFGS 3
Total 498

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000067 Biologia 109 560 198 288
GRAU00000068 Biologia ambiental 119 221 90 77
GRAU00000069 Bioquímica 58 416 110 106
GRAU00000070 Biotecnologia 102 338 106 134
GRAU00000290 Ciències biomèdiques 124 523 149 175
GRAU00000225 Genètica 171 470 136 109
GRAU00000164 Microbiologia 77 488 107 100
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 760 3.016 896 989

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 422
Assignació 4a opció 95
Assignació 2a opció 79
Assignació 3a opció 33

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats