Resum

Nota de tall juny

 • Biologia ambiental

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 109 61 ND 61 85,48% 0 ND
10-11 65 129 71 94,12% 131 90,47% 0 ND
11-12 65 119 68 90,16% 195 91,58% 0 ND
12-13 60 134 60 87,72% 248 92,96% 26 100%
13-14 60 107 62 91,53% 276 94,39% 70 97%
14-15 65 114 64 87,1% 265 92,75% 64 96%
15-16 65 89 66 79,69% 255 92,7% 44 94%
16-17 65 98 66 96,67% 256 94,61% 45 96%
17-18 65 82 67 83,05% 275 93,77% 53 98%
18-19 65 126 65 80,95% 280 93,72% 69 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)