Resum

Nota de tall juny

 • Biotecnologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 80 116 83 ND 83 87,87% 0 ND
10-11 80 110 78 94,81% 162 88,27% 0 ND
11-12 80 102 81 78,31% 243 89,58% 0 ND
12-13 80 103 76 58,33% 312 89,74% 60 98%
13-14 80 125 81 61,04% 321 89,9% 55 98%
14-15 80 99 81 76,83% 330 93,48% 90 96%
15-16 80 106 79 73,33% 306 93,14% 56 97%
16-17 80 117 78 71,43% 315 91,84% 69 95%
17-18 80 108 81 68% 311 92,92% 70 96%
18-19 80 106 83 74,68% 313 93,56% 75 95%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)