Resum

Nota de tall juny

 • Microbiologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 48 62 ND 62 88,83% 0 ND
10-11 65 80 67 69,7% 127 85,56% 0 ND
11-12 65 77 67 64,62% 182 90,1% 0 ND
12-13 60 63 67 31,75% 242 93,42% 39 99%
13-14 60 73 60 46,67% 253 95,25% 51 96%
14-15 65 80 65 67,19% 260 95,11% 57 97%
15-16 65 87 71 60,29% 264 92,57% 63 98%
16-17 65 72 65 61,67% 251 92,29% 52 96%
17-18 65 89 65 68,85% 251 92,66% 52 99%
18-19 65 79 65 64,52% 252 89,66% 52 97%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)