Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 119
Home 63
Total 182

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 119
Home 63

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10