Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 488
Demanda 3a opció 107
Demanda 2a opció 100
Demanda 1a opció 77

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 45
Assignació 4a opció 18
Assignació 2a opció 12
Assignació 3a opció 8

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 11 a <12 318
De 10 a <11 163
De 7 a <8 41
De 9 a <10 39
De 12 a <13 33
De 6 a <7 28
Sense informar 18
De 8 a <9 5
De 13 a 14 5
De 5 a <6 4
Total 654

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 45
FP2, CFGS 12
Univ. Batx. / COU 4
Univ. FP2 / CFGS 2
Altres accessos 2
Diplomat, llicenciat 1
Més grans de 25 anys 1
Total 67