Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 73 60 46,67%
14-15 65 80 65 67,19%
15-16 65 87 71 60,29%
16-17 65 72 65 61,67%
17-18 65 89 65 68,85%
18-19 65 79 65 64,52%

Nota de tall juny

  • Microbiologia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 10 a <11
  • De 11 a <12
  • De 12 a <13
  • De 13 a 14

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 55
FP2, CFGS 7
Univ. FP2 / CFGS 2
Més grans de 25 anys 1
Total 65