Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 146
Home 36
Total 182

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 146
Home 36

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10