Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 523
Demanda 2a opció 175
Demanda 3a opció 149
Demanda 1a opció 124

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 62
Assignació 4a opció 10
Assignació 3a opció 3
Assignació 2a opció 3

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 12 a <13 273
De 11 a <12 142
De 13 a 14 71
De 8 a <9 45
De 7 a <8 23
De 9 a <10 16
Sense informar 16
De 6 a <7 7
De 5 a <6 4
De 10 a <11 1
Total 598

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 60
Diplomat, llicenciat 4
Univ. Batx. / COU 2
Més grans de 25 anys 2
Total 68