Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 60 119 58 59,38%
14-15 60 145 55 90,38%
15-16 60 136 58 87,72%
16-17 60 149 55 100%
17-18 60 137 57 89,09%
18-19 60 127 59 89,09%

Nota de tall juny

  • Ciències biomèdiques

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 11 a <12
  • De 12 a <13
  • De 13 a 14

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 47
FP2, CFGS 5
Altres accessos 2
Diplomat, llicenciat 1
Total 55