Resum

Nota de tall juny

 • Administració i direcció d'empreses
 • Administració i direcció d'empreses / Dret
 • Administració i direcció d'empreses (docència en anglès)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 240 313 237 94,59% 244 74,29% 0 ND
11-12 230 333 239 91,63% 457 78,54% 0 ND
12-13 230 359 229 90,14% 656 79,67% 0 ND
13-14 230 311 237 86,49% 876 84,45% 104 98%
14-15 220 273 229 83,19% 942 86,1% 163 93%
15-16 260 312 224 90,19% 958 83,16% 225 91%
16-17 270 259 220 93,02% 940 85,03% 260 82%
17-18 230 315 228 79,91% 908 83,52% 265 79%
18-19 230 272 231 85,84% 870 85% 176 93%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)