Resum

Nota de tall juny

 • Economia
 • Economia (docència en anglès)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 200 173 204 85,79% 217 60,92% 0 ND
11-12 160 194 162 86,54% 365 67,31% 0 ND
12-13 160 175 167 76,73% 538 68,5% 0 ND
13-14 160 150 155 85,62% 652 73,98% 48 96%
14-15 180 163 176 80,12% 718 74,4% 137 89%
15-16 180 190 183 82,66% 701 75,8% 116 88%
16-17 190 201 192 94,71% 721 75,36% 107 84%
17-18 190 167 195 76,41% 741 72,18% 110 86%
18-19 190 185 196 77,72% 751 73,99% 107 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)