Resum

Nota de tall juny

 • Empresa i tecnologia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 64 81 88,06% 87 62,85% 0 ND
11-12 80 83 81 87,65% 154 69,62% 0 ND
12-13 80 109 90 88,76% 219 77,89% 0 ND
13-14 80 89 93 91,01% 289 76,49% 36 96%
14-15 80 95 79 95,24% 291 72,91% 34 93%
15-16 80 131 87 89,29% 310 75,28% 49 93%
16-17 80 108 89 97,7% 312 78,58% 44 88%
17-18 80 94 82 92,41% 315 79,22% 46 86%
18-19 80 101 85 90,36% 315 83,02% 60 85%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)