Resum

Nota de tall juny

 • Comptabilitat i finances

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 160 153 158 91,37% 169 59,91% 0 ND
11-12 160 180 159 89,87% 307 65,18% 0 ND
12-13 160 197 158 87,16% 440 71,83% 0 ND
13-14 160 158 149 96,3% 538 79,73% 51 96%
14-15 170 149 152 91,55% 596 74,64% 106 91%
15-16 160 163 167 82,1% 576 74,88% 99 89%
16-17 140 167 154 95,95% 546 74,24% 97 89%
17-18 140 139 136 87,12% 509 71,39% 78 90%
18-19 140 164 146 90,21% 509 72,67% 87 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)