Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 320
FP2, CFGS 134
Univ. Batx. / COU 83
Univ. FP2 / CFGS 17
Més grans de 25 anys 15
Altres accessos 9
Diplomat, llicenciat 2
Més grans de 45 anys 1
Total 581

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000445 Enginyeria de sistemes de telecomunicació 60 142 44 59
GRAU00000446 Enginyeria electrònica de telecomunicació 81 131 53 95
GRAU00000352 Enginyeria informàtica 390 271 169 194
GRAU00000448 Enginyeria química 78 214 73 67
GRAU00000286 Gestió aeronàutica 109 126 34 30
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 718 884 373 445

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 632
Assignació 2a opció 43
Assignació 4a opció 16
Assignació 3a opció 9

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats