Resum

Nota de tall juny

 • Gestió Aeronàutica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 60 118 81 ND 122 83,09% 0 ND
10-11 65 89 66 92,31% 180 75,47% 0 ND
11-12 65 109 71 97,14% 234 77,29% 14 ND
12-13 65 77 67 84,38% 252 80,61% 25 94%
13-14 65 83 67 92,54% 262 82,25% 34 91%
14-15 65 73 63 95,31% 274 81,11% 42 92%
15-16 65 85 62 96,55% 268 80,01% 36 87%
16-17 65 83 64 95,31% 283 74,02% 44 89%
17-18 65 87 64 92,19% 266 79,62% 45 90%
18-19 65 63 62 82,26% 259 82,31% 42 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)