UAB : Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 37
Dona 34
Total 71

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 34
Home 37

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10