UAB : Enginyeria de telecomunicació / telecommunication engineering

Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 3,8 10 2,6
14-15 6,2 17,4 2,8
15-16 11,1 30,8 2,8
16-17 8,7 33,9 3,9
17-18 4,8 22,6 4,7
18-19 0 26,9 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Lectors i altres Professors en vies de permanència
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS
  • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
  • PREDOCS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides