Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 422
Dona 26
Total 448

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 26
Home 422

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10