Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria informàtica
 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria informàtica
 • Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria informàtica

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 300 197 299 97,78% 370 36,69% 0 ND
11-12 300 390 295 95,33% 625 54,41% 0 ND
12-13 300 277 303 81,14% 784 66,13% 0 ND
13-14 270 269 271 92,16% 912 70,22% 53 96%
14-15 270 264 266 87,64% 980 70,41% 101 91%
15-16 290 277 266 85,55% 1.021 71,02% 132 89%
16-17 290 297 264 86,21% 1.048 72,13% 132 88%
17-18 270 300 262 86,15% 1.063 70,45% 137 85%
18-19 240 296 244 85,12% 1.065 72,16% 143 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)