UAB : Enginyeria de sistemes de telecomunicació

Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 110
Dona 12
Total 122

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 12
Home 110

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10