UAB : Enginyeria de sistemes de telecomunicació

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 142
Demanda 1a opció 60
Demanda 2a opció 59
Demanda 3a opció 44

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 60
Assignació 2a opció 7
Assignació 4a opció 5

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 5 a <6 122
De 6 a <7 115
De 7 a <8 80
De 8 a <9 47
De 9 a <10 25
De 10 a <11 17
Sense informar 6
De 11 a <12 5
De 12 a <13 4
De 13 a 14 1
Total 422

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 38
FP2, CFGS 9
Univ. Batx. / COU 7
Univ. FP2 / CFGS 5
Més grans de 25 anys 1
Altres accessos 1
Total 61