UAB : Enginyeria de sistemes de telecomunicació

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
11-12 60 60 61 85,48%
12-13 80 43 83 86,05%
13-14 70 57 69 98,15%
14-15 80 37 74 89,74%
15-16 80 52 70 85,51%
16-17 80 0 ND ND

Nota de tall juny

  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria informàtica
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació (agrupació)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 50
Univ. Batx. / COU 14
FP2, CFGS 6
Altres accessos 3
Univ. FP2 / CFGS 1
Total 74