UAB : Enginyeria electrònica de telecomunicació

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
11-12 60 81 68 88,57%
12-13 80 40 67 100%
13-14 70 34 66 100%
14-15 80 21 42 95,24%
15-16 80 35 66 83,87%
16-17 80 0 ND ND

Nota de tall juny

  • Enginyeria electrònica de telecomunicació
  • Enginyeria electrònica de telecomunicació / Enginyeria informàtica
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria electrònica de telecomunicació (agrupació)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 22
Univ. Batx. / COU 10
FP2, CFGS 5
Altres accessos 5
Total 42