Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria química

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 59 90 91,53% 104 49,03% 0 ND
11-12 80 78 86 85,71% 170 64,16% 0 ND
12-13 80 75 92 71,74% 242 64,79% 0 ND
13-14 80 77 84 80,72% 290 72,64% 13 96%
14-15 80 63 77 67,95% 329 71,28% 42 93%
15-16 80 73 82 73,17% 340 74,49% 39 87%
16-17 80 75 76 84,93% 341 76,53% 59 83%
17-18 80 73 79 80,26% 333 77,18% 62 84%
18-19 80 70 80 75,95% 318 76,5% 55 86%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)