Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
12-13 16.584 245 67,69
13-14 13.686 234 58,487
14-15 15.270 250 61,08
15-16 12.420 237 52,405
16-17 13.752 241 57,062
17-18 11.772 233 50,524
18-19 14.796 272 54,397