Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 80 55 61 95,74%
14-15 100 55 65 100%
15-16 90 50 71 ND
16-17 90 55 74 92,06%
17-18 93 58 80 92,65%
18-19 90 79 77 84,21%

Nota de tall juny

  • Prevenció i seguretat integral
  • Prevenció i seguretat integral (en xarxa)

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

FP2, CFGS 21
Batx. / COU amb PAU 13
Més grans de 25 anys 10
Univ. Batx. / COU 9
Univ. FP2 / CFGS 6
Diplomat, llicenciat 4
Més grans de 40 anys 2
Total 65