Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
13-14 25 7 7 94% 0% 5 100%
14-15 25 6 8 97% 100% 1 83%
15-16 25 10 10 90% 10% 9 100%
16-17 50 ND 0 0% 0% 0 0%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.