Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 30 28 33 97% 0% 21 98%
16-17 30 31 42 97% 0% 35 99%
17-18 30 25 30 99% 0% 15 100%
18-19 30 30 45 96% 0% 39 99%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.