Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 60 22 54 94% 5% 22 96%
16-17 60 28 57 97% 4% 19 97%
17-18 60 27 62 93% 4% 22 99%
18-19 60 34 73 94% 0% 28 97%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.