UAB : Gestió documental, transparència i accés a la informació

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 60 20 20 96% 5% 15 100%
16-17 60 14 18 86% 29% 10 93%
17-18 40 11 15 100% 0% 12 99%
18-19 0 ND 3 76% 0% 2 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.