UAB : Medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades / transfusion medicine and advanced cell therapies

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 0 ND 28 89% 0% 0 0%
16-17 60 26 30 86% 12% 4 100%
17-18 0 ND 23 72% 0% 15 100%
18-19 60 28 33 100% 0% 5 75%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.