UAB : Polítiques socials i acció comunitària

Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
16-17 40 38 38 99% 8% 30 100%
17-18 40 35 40 93% 6% 22 100%
18-19 40 30 49 99% 0% 38 97%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.