Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 25 25 52 99% 16% 25 99%
16-17 25 26 50 99% 12% 19 97%
17-18 25 25 53 99% 12% 23 99%
18-19 ND ND 27 100% 0% 27 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.