Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 25 25 28 99% 4% 26 100%
16-17 25 25 26 100% 0% 26 100%
17-18 25 25 25 100% 4% 24 100%
18-19 25 25 25 100% 0% 25 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.