Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 40 48 48 97% 6% 44 100%
16-17 50 48 49 99% 2% 47 100%
17-18 50 44 44 99% 2% 42 100%
18-19 50 52 53 100% 0% 51 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.