Resum

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Estudiants de nou ingrés Estudiants matriculats Taxa de rendiment % Abandonament a primer curs Titulats Taxa d'eficiència
15-16 35 31 31 99% 0% 9 100%
16-17 35 12 34 99% 0% 18 99%
17-18 35 21 36 92% 14% 15 98%
18-19 35 19 37 96% 0% 15 100%

La taxa d'eficiència només està disponible a Winddat partir del curs 12-13. No es calcula per als màsters Erasmus mundus ja que no es disposa de la totalitat de l'expedient de l'alumne.