Universitat Politècnica de Catalunya

Integrat

Centre de formació interdisciplinària superior
Escola d'enginyeria de barcelona est
Escola d'enginyeria de telecomunicació i aeroespacial de castelldefels (Castelldefels)
Escola d'enginyeria de terrassa (Terrassa)
Escola politècnica superior d'edificació de barcelona
Escola politècnica superior d'enginyeria de manresa (Manresa)
Escola politècnica superior d'enginyeria de vilanova i la geltrú (Vilanova i la Geltrú)
Escola superior d'agricultura de barcelona
Escola superior d'enginyeries industrial, aeroespacial i audiovisual de terrassa (Terrassa)
Escola tècnica superior d'arquitectura de barcelona
Escola tècnica superior d'arquitectura del vallès (Sant Cugat del Vallès)
Escola tècnica superior d'enginyeria de telecomunicació de barcelona
Escola tècnica superior d'enginyeria industrial de barcelona
Escola tècnica superior d'enginyers de camins, canals i ports de barcelona
Facultat d'informàtica de barcelona
Facultat d'òptica i optometria (Terrassa)
Facultat de matemàtiques i estadística
Facultat de nàutica de barcelona
Institut de sostenibilitat de la upc

Adscrit

Centre de la imatge i tecnologia multimèdia (Terrassa)
Escola d'administració d'empreses
Escola d'enginyeria d'igualada (Igualada)
Escola universitària caixa de terrassa (Terrassa)
Escola universitària d'enginyeria tècnica industrial de barcelona
Escola universitària politècnica de mataró (Mataró)

Altres

Fisica aplicada
Institut de ciències de l'educació