UPC : Centre de formació interdisciplinària superior

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 46
Total 46

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats